Posts Tagged "رهنورد"

موسیقی : تکنوازی دوتار عبدالله سرور احمدی ( مقام هزارگی )

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بگذاریم

کجا ؟ هرجا که پیش آید

بدانجایی که می گویند خورشید غروب ما

زند بر پرده شبگیرشان تصویر

بدان دستش گرفتیه رایتی زربفت و گوید : زود

وزین دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دیر

من اینجا بس دلم تنگ است…

و هر سازی که می بینم بد آهنگ است…

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی برگشت بگذاریم…

ببینیم آسمان هر کجا ؛ آیا همین رنگ است؟!

(گزیده ای از شعر چاووشی اخوان ثالث)

کمی درباه من

درباره

آخرین نوشته‌های وبلاگ