۲۱٫۱۲٫۱۳۹۲

موج

نوشته شده در دسته‌بندی نشده

 

من در کران دریا

بر ساحلی نشسته

اندیشه ام که این موج

با رقص دل فریبش

امید بر چه بسته ؟

آواز او چه گوید ؟

این دست خیس دریا

در ماسه های ساحل

دست که را بجوید ؟

فریادی از غریقی

ناگه مرا برآشفت

که ای بر کران نشسته

این موج نرم و زیبا

چشم طمع به جان

بنشسته ای ببسته

 

کمی درباه من

درباره

آخرین نوشته‌های وبلاگ