۱٫۰۱٫۱۳۹۱

سین هامان همه از جنس سماق

نوشته شده در بلاگ

سین هامان همه از جنس سماق

که مکیدن شده ضرب المثلش

سبزی هرزه گیاهی که دگر گندم نیست

برکت نیست

ولی سبز تر است

سکه ای بی رونق

که اگر کاغذ بود

لا اقل تا سر خط می بردت

سرکه هایی بی بو

بالزامیک شاید هم

سیر بی خاصیتی

که نه تنها درمان

درد هم در آن نیست

سمنو همچون گِل

سنجدی پژمرده

سفره امسالم

چقدر کم دارد


کاش من سفره خود می چیدم

سفره ای کز حرمش

که نشان روزیست

سین شمارند او را

و نخواهد که کشد منت سین های دگر

و گذارم در آن

هرچه از دوست رسیدست مرا

ز ستم از سودا

از سری سرگردان

ز سرابی در دل

و سماعی در جان

و یکی سینه که بی حوصله است

و دگر سنگ صبور

که دلم پر درد است

دیده ام منتظر است

و امیدی که به سو سو مانده

کمی درباه من

درباره

آخرین نوشته‌های وبلاگ