۲۵٫۰۷٫۱۳۹۰

سلام

نوشته شده در بلاگ, شعر

در انتهای تاریک و روشن کوچه

نگاهم می جوید تو را

که بی نشان بودی

تویی که سالهاست

سلامت

مرا در ابتدای کوچه یافته

با آنکه بی نشان بودم

چه سیرابم و تشنه

به سلامی

که نشان بی نشانی ماست

 

کمی درباه من

درباره

آخرین نوشته‌های وبلاگ