۲۶٫۰۱٫۱۳۹۰

نبریدم

نوشته شده در بلاگ, شعر

شنیده ام که شنیدی شنیده ای که شنیدم
تو دیده ای به دو دیده پدیده ای که بدیدم ؟
به راه میکده با سر به راه وصل خود از خود
دویدوم و نرمیدم ، بریدم و نبریدم

کمی درباه من

درباره

آخرین نوشته‌های وبلاگ