۴٫۰۸٫۱۳۸۹

انگشت به لب

نوشته شده در بلاگ, شعر

آدمی در عشق ، اندک زندگانی می کند

بار هجران بر دلش ، کمتر گرانی می کند

مانده انگشتم به لب ، کان عاشق بی ادعا

با چنین عشقی ، چگونه جاودانی می کند !!؟

کمی درباه من

درباره

آخرین نوشته‌های وبلاگ